Vallfrö på Borgeby Fältdagar

Vall är temat i år på Borgeby Fältdagar den 27-28 juni. För Svensk Raps del innebär det en satsning på vallfrö i våra demorutor. Men självklart finns oljeväxterna med på dagordningen i vanlig ordning.
chevron-down