Vallfrö till 10 000

Vallfröbranschen satsar minst 3 miljoner kronor 2008-2010 på att utveckla svensk vallfröodling. Genom försök och kunskapsförmedling ska odlingen förbättras och öka till 10000 ton årligen.
chevron-down