Vallfrömarknaden del 3 - kontrakt: Blev det så bra som vi hade tänkt oss?

Inför 2016 års fröskörd började ett nytt vallfrökontrakt att gälla. Huvudsyftet var att genom transparens underlätta för odlaren att jämföra firmornas villkor. Denna artikel går igenom utfallet av den komplexa kontraktsförändringen med plus och minus för odlaren vad gäller till exempel kvalitetsreglering, lagringsersättning, analyskostnad och nolltolerans i grundutsädet.
chevron-down