Vallfröskörden ska planeras noga

Skörd och efterbehandling är viktiga moment i fröodlingen. Med god planering ökar chansen till ett smidigt och bra arbete.
chevron-down