Vallfrötorkning avgör resultatet

Torkning av vallfrö är det enskilt viktigaste momentet i fröodlingen.
Välj en teknik som passar driften och var på hugget under hela torkningsprocessen. Det handlar om att dimensionera lagret, fläkten, temperaturen, kylning med mera.
chevron-down