Vallfrötorkning – planera och gör rätt

Torkning av vallfrö är det enskilt viktigaste momentet i fröodlingen och stora pengar står på spel.Det handlar om att välja en teknik som passar driften och dimensionera rätt med hänsyn till lagret, fläkt med mera. Under hela torkprocessen ska arbetet kontinuerligt övervakas. Fel hantering eller undermålig torkanläggning betyder stora intäktsbortfall.
chevron-down