Vallfrötröskningens ädla konst

De små vallfröna är värdefulla och odlas fram med stort engagemang. Med rätt skötsel av tröskan och rätt tröskteknik kommer så många som möjligt av dessa dyrbara frön hem till gården. Före skörd ska tröskan ses över ordentligt: skärbord, knivbalk, inmatningsskruv är extra viktigt. Vid skörd är returelevatorn viktig och tröskningen ska ske försiktigt med full koll på spillet. På SFOs hemsida www.svenskraps.se finns en video som går ytterligare på djupet för bästa möjliga tröskresultat.
chevron-down