Vallfröutskott säkrar odlingsutveckling i vallfrö

Hög kvalitet och kvantitet är avgörande för ett gott ekonomiskt resultat i vallfröodlingen. En av de viktigaste åtgärderna för att säkra en framtid med högre och jämnare skördar skrivs odlingsutveckling. Utskottet för vallfrö har definierat fyra huvudpunkter där ogräsbekämpning dominerar som det viktigaste området för odlingsutveckling.

chevron-down