Vår- eller höstputsning i frövall av timotej och ängssvingel

Resultatet från undersökningen är inte klara ännu och denna rapport behandlar endast försöken fram till början på maj. Resultaten som hittills gått att utläsa kommer från provtagning i början på maj. De visar bland annat på mindre grönmassa i de vårputsade rutorna. Det gick inte att se några utvintringsskador i försöken oavsett behandling.

Examensarbete av Gustav Carlsson för lantmästarprogrammet inom växtbiologi.
chevron-down