Vårbränning av fröhalm och insektsbekämpning i ängssvingel

Fem försök gav en statistisk signifikant merskörd för bränning av dött växtmaterial på våren innan tillväxtstart i ängssvingel. Bekämpning av skadegörare gav ingen signifikant merskörd i andraårsvallar men i ett försök i en tredjeårsvall fick man en merskörd på 27%!


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down