Vård av trädan ger bättre markstruktur

Utnyttja trädan till att förbättra markstrukturen. Genom att så en gröngödslingsgröda kan flera positiva egenskaper vinnas. God markstruktur ger bland annat snabbare upptorkning och lättare bearbetning av marken.
chevron-down