Vårgödsling av rödsvingel

Två försök viste en tendens till merskörd om man delade kvävegivan till rödsvingel på hösten insåningsåret. Skillnaderna var dock inte statistiskt signifikanta.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down