Vårgödsling av rödsvingel

19 försök viste att rödsvingel bör tillföras 60 kg/ha kväve tidig vår vid tillväxtstart. Det gav en statistisk signifikant merskörd att dela kvävegivan på våren om man endast tillförde 40 kg/ha kväve.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down