Varierad N-giva i höstraps - stöds av svenska försök

Kväveoptimum på våren till höstraps varierar med beståndet visar också svenska försök. Det talar för att styra N-givan på våren med ett hjälpmedel som Yara N-Sensor.
chevron-down