Varierande vallfrö 2012

Utfallet av de olika frögrödorna varierade kraftigt 2012. Bäst gick det i de sydligaste delarna medan flera odlingar i Mellansverige inte kunde skördas eller hade dålig kvalitet. Nytt betalningssystem infördes vilket innebär slutbetalning i december istället för som tidigare 15 juni året efter skörd.
chevron-down