Värmlandsraps under vatten

På Backa Lantbruk i södra Värmland är stor del av arealen invallad och höstrapsen växer under Vänerns vattenyta. Det går utmärkt och premiäråret 2007 tröskades 3 ton per hektar. I år skördas 92 hektar höstraps som passar som hand i handske mellan två höstråggrödor.
chevron-down