Våroljeväxter, sortförsök

Vårrapsodlingen fortsätter att öka. Hybridsorterna dominerar i antal provade sorter och även avkastningsmässigt. Många nyare sorter har under 2013 haft mycket högre avkastning än mätarsorten Brando. Sett till flerårsmedeltalet och hela landet uppvisar flera sorter, såsom Mirakel, Coltan och Majong, råfettskördar som är nästan tio procent
högre än Brando.
chevron-down