Vårraps 2011, – på rätt spår

Höstraps som inte kom i jorden i höstas, eller utvintrar, kan med fördel ersättas med vårraps. Marknaden för oljeväxter är positivare än på mycket länge och nya hybridsorter gör vårraps till ett givet alternativ.
chevron-down