Vårraps har kanske slagläge 2020

Betning med Buteo Start är ljuset i tunneln för vårrapsen 2020. Men räkna med upprepade angrepp av kålmal.
chevron-down