Vårraps lyfter med Clearfield

Vårrapssorter av Clearfieldtyp introducerades 2018 i Sverige. Möjligheten till en bred och säker ogräsbekämpning gör sorttypen extra lämplig vid odling på till exempel mulljordar. I sortförsök nåddes en avkastning på över 4 300 kilo per hektar av en Clearfieldsort. Det är nytt rekord.
chevron-down