Vårraps på hög nivå

Det finns flera goda exempel på att vårraps går att odla säkert och med hög skörd. Att samverka i ERFA-grupper som man gjorde i Mälardalen 2016, är ett bra sätt att dela kunskap och sprida erfarenheter.
chevron-down