Vårraps sortförsök

Avkastningen i försöken har under 2012 varit hög. Hybridsorterna dominerar nu bland de provade sorterna och dessa uppvisar i allmänhet en högre skörd än linjesorterna och fl era sorter har också en högre avkastning än den nya mätarsorten Brando.
chevron-down