Vårraps, sortförsök 2004-2008 samt 2008 i tabellform

chevron-down