Vårraps svarar på N

Optimal N-giva i vårraps var 130 kilo per hektar i de försök som skördades 2014–2015, men spridningen var enorm. En höjning av N-rekommendationen kan vara på gång på sikt. Tills vidare är en kombisådd NPK kompletterad med NS en insiktsfull taktik för vårraps 2016.
chevron-down