Vårraps utan neonikotinoider 2014

Samtidigt som neonikotinoidförbudet infördes 2014 hemsöktes våroljeväxterna av kålmal, rapsbaggar och kålflugor. Det blev rotgnag, många sprutningar och gåtfulla angrepp. Om kålflugan är i Sverige för att stanna vet vi inte.
chevron-down