Vårraps – vårrybs, finns det ett mellanting?

Tidiga sorter ger lägre avkastning men större skördesäkerhet.
chevron-down