Vårrapsen gör comeback

Vårrapsåret 2022 blev lyckat och förutsättningarna är goda också för 2023. Satsa på Clearfield-sorterna när ogrästrycket är hårt och välj betning med Buteo Start.

chevron-down