Varroa värre än växtskydd

Undersökningar har påvisat tydliga samband mellan den senaste tidens ökade bidöd och angrepp av varroakvalster. Att växtskyddsmedel ensamma, och neonikotinoider i synnerhet, skulle vara orsaken till bidöden finns det i dagsläget inga belägg för.
chevron-down