Vårrybs sortförsök 2003.

Sorter: Agat, Rebus, Djingis, Hohto, F3164 (SW Daler), G3165. Plan: OS7-6. 8 försök.
chevron-down