Vatten och aggregat – nyckeln till säker uppkomst

En säker uppkomst i våroljeväxter förutsätter ett sådjup där det finns tillräckligt med växttillgängligt vatten och ett avdunstningsskydd av fina aggregat. Det är nycklarna till säker etablering visar noggranna modellexperiment från förr. Nya försök bekräftar äldre resultat och visar att vårrapssådden bör ske lagom tidigt, inte för grunt och i välharvad jord.
chevron-down