Vatten väger tungt

Den svenska östkusten är känd för sina torra betingelser. Lars Elfverson på Kölby gård utanför Kalmar hanterar detta faktum med ett brinnande intresse för bevattning. Det handlar om strategi, teknik och biologi för att tillgodose grödor som höstraps, rödsvingel, rödklöver, lin m. fl. grödor i gårdens imponerande 12-åriga växtföljd.
chevron-down