Vatten viktigt i raps

Att vattentillgången är viktig för en bra rapsskörd råder det naturligtvis ingen tvekan om. Det vetenskapliga underlaget är dock knapert. De få försök som finns visar emellertid på bra merskördar av bevattning; likaså gör erfarenheter från praktiken.
chevron-down