Vattnad raps ger trygghet

På de lätta jordarna på Barsebäcks gods i Skåne vattnas höstrapsen 9 år av 10. Bevattningen ger 500–600 kilo tillbaka i merskörd och betalar insatsen väl. Men framför allt ger vattnet trygghet och stabilitet för skördarna.
chevron-down