Växtföljdens betydelse för Verticillium dahliae i höstraps

Under åren 1999 till 2001 har projektet ”Växtföljdens betydelse för Verticillium dahliae (Kransmögel) i höstraps” pågått. Ett projekt finansierat av dels Stiftelsen svensk oljeväxtforskning och dels av SL-stiftelsen.

Slutsats:

Med denna undersökning i ryggen kan man konstatera att den historiska växtföljden på ett skifte har betydelse för hur omfattande skördeförlusterna blir. Med historisk växtföljd menas i detta fall hur stor odlingsintensiteten varit de senaste 15 åren på fältet. Läs mer.

chevron-down