Växtodlingsprogram- varför och för vem?

På marknaden finns flera olika växtodlingsprogram
för datorn. I denna artikel berättar tre olika lantbrukare
om sitt val av program.
chevron-down