Växtpatogeners påverkan på uppkomst och etablering – en produktionsbegränsande faktor i svensk oljeväxtodling?

Projektets syfte var att undersöka olika patogener i oljeväxter

chevron-down