Växtreglering av alsikeklöver

I ett försök fick man en merskörd (dock inte statistisk signifikant) av växtreglering i alsikeklöver. I ett annat försök var skördenivån för låg för att dra några slutsatser.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down