Växtreglering av alsikeklöver

Ett försök viste att putsning av alsikeklöver i slutet av maj gav en signifikant lägre skörd och sämre blomning jämfört med oputsat alsikeklöver.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down