Växtreglering av engelskt rajgräs

14 försök i diploid och tetraploida sorter av engelskt rajgräs viste att växtreglering inte gav någon statistisk signifikant merskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down