Växtreglering i ängsgröe

Sex försök visade att växtreglering i ängsgröe av fodertyp gav en statistisk signifikant skördeökning. Låg dos av CCC eller Moddus räckte. I tre försök gav svampbekämpning en statistisk signifikant skördeökning.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down