Växtreglering i ängssvingel

Fem försök viste att växtreglering med 0,6 l/ha Moddus gav statistisk signifikanta merskördar i ängssvingel. Grobarheten påverkades inte av växtregleringen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down