Växtreglering i norsk rödsvingel

Två försök viste att kombinationslösningar med en tidig behandling med CCC 750 och en senare behandling med 0,3 l/ha Moddus gav statistisk signifikanta merskördar i rödsvingel.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down