Växtreglering i olika typer av rödsvingel

Fyra försök i olika typer av rödsvingel viste att man 2003 endast fick en merskörd vid växtreglering i sorter av rödsvingel utan utlöpare. Merskörden var inte statistiskt signifikant.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down