Växtreglering i rödsvingel

11 försök i två försöksserier viste att växtreglering i rödsvingel med 0,8 l/ha Moddus eller 1,23 l/ha CCC 750 + 0,4 l/ha Moddus gav statistisk signifikanta merskördar. merskörden för stråförkortning var störst i sorter av rödsvingel utan utlöpare.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down