Växtreglering i rödsvingel

Sex försök viste att man i genomsnitt fick en merskörd på 8-11% beroende av Moddus-dos för växtreglering i rödsvingel. Variationen i försöksresultaten var dock stor och torra år som 2005 fick man ingen merskörd alls.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down