Växtreglering i timotej

Tolv försök viste att växtreglering gav en statistisk signifikant merskörd i timotej. Merskörden varierade mellan 24 och 35 % beroende av strategin. Grobarheten påverkades inte av växtregleringen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down