Växtreglering i timotej.

Tolv försök visade att växtreglering normalt ger en statistisk signifikant merskörd i timotej. 0,4 l/ha Moddus gav i genomsnitt en skördeökning på 8% medan 0,8 l/ha Moddus i genomsnitt gav en skördeökning på 16%.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down