Växtreglering och bekämpning av ogräs och svampsjukdomar i timotej

Två försök viste att växtreglering gav stora merskördar i timotej medan svampbekämpning endast gav en liten merskörd. Försöken viste dessutom att Primus är effektiv mot baldersbrå och skonsam mot timotejen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down