Växtreglering och bekämpning av sjukdomar i ängsgröe.

Sex försök visade att man fick störst nettomerskörd vid svampbekämpning utan växtreglering i ängsgröe. I 15 försök 2005-2007 fick man dock i medeltal en liten nettomerskörd på 221 kr/ha vid gödsling med 50 kg/ha extra N och sprutning med 0,4 l/ha Moddus.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down