Växtreglering och bekämpning av sjukdomar och skadegörare i ängssvingel

Fem försök viste bra merskördar för svampbekämpning i ängssvingel medan ekonomin i stråförkortning var tveksam.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down